Shri Jai Ram Thakur
Hon'ble Chief Minister
Himachal Pradesh

Rajiv Saizal
Hon'ble SJ&E Minister
Himachal Pradesh